Regulamin programu partnerskiego

DOMINIKANA
Skrócony regulamin programu partnerskiego „Zwiedzaj Świat z B&S VI Edycja”


&1
1) Organizatorem programu partnerskiego „Zwiedzaj Świat z B&S VI Edycja”
jest B&S Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Goleniowska 62c, zwany dalej Organizatorem.
2) Program partnerski „Zwiedzaj Świat z B&S VI Edycja” trwa od 01.12.2016 do 30.11.2018r.
&2
1) W programie partnerskim „Zwiedzaj Świat z B&S VI Edycja” mogą brać udział tylko Klienci firmy B&S Sp. z o.o. zwani dalej Uczestnikiem.
2) Udział w programie jest dobrowolny i wymaga wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi.
&3
1) Nagrodą w programie partnerskim „Zwiedzaj Świat z B&S VI Edycja” wspólny wyjazd szkoleniowy na DOMINIKANĘ w opcji All Inclusive dla jednego uczestnika w pokoju dwuosobowym w hotelu ****
2) Przewidywany termin wyjazdu to 01-10.03.2019 rok.
&4
1) Za zakup produktów określonych marek Uczestnikowi przyznawane będą punkty.
2) Punkty naliczane będą w następujący sposób:
Punkty x1 1zł = 1pkt
Punkty x2 1zł = 2pkt
Punkty x3 1zł = 3pkt
Punkty x4 1zł = 4pkt
1) Lista marek produktów oraz sposób naliczania punktów są dostępne po zalogowaniu się do B2B na www.bsszczecin.pl lub u Organizatora.
2) Warunkiem otrzymania nagrody dla jednego Uczestnika jest uzyskanie w programie partnerskim „Zwiedzaj Świat z B&S VI Edycja” 399 000 punktów oraz osiągnięcie nie mniej niż połowy tych punktów do dnia 30.11.2017r. Ponadto wartość zakupów u Organizatora nie może być mniejszej niż w poprzedniej edycji Zwiedzaj Świat z B&S.
3) Punkty będą naliczane tylko od zakupów, za które płatność została uregulowana w terminie.
4) Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca wycieczki.
&5
1) W przypadku otrzymania nagrody w postaci jednego lub więcej miejsc wyjazdowych istnieje możliwość dokupienia dodatkowych miejsc dla osób towarzyszących po wcześniejszych ustaleniach z Organizatorem.
&6
1) Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.